Toaletter och duschar är öppna under perioden 1 april till 15 oktober.

Avgifter

Gästplats för båt 100:-/ dygn, i avgiften ingår tillgång till vatten, dusch och toalett.

Ställplats husbil 200:-/dygn, i avgiften ingår tillgång till vatten, el, dusch och toalett.

Dagstopp/bunkring 20:-. Avgiften gäller för alla gäster som kommer med bil, cykel, motorcykel eller kanot.

Betalning
Kontant:
lägg pengarna i kuvert som finns bredvid postlådan bakom servicehuset. Skriv datum och namn och lägg sedan i brevlådan.

Swish:
Ange nr 123 305 3659 eller använd QR koden, skriv datum och namn som meddelande.

Fees for visiting guests

Boats at guest mooring: 100kr /10€ each day, includes water, shower and toilet facilities.

Mobilehome: 200kr/20€ each day, includes electricity, water, shower and toilet facilities.

Day stay for guest with car, boat, bicycle, motorcycle or canoe: 20kr / 2€

Payment methods:
Cash:
Pick an envelope from beside the mailbox at backside of service building and sign it with name and date. Put the payment envelope in the mailbox.

Swish:
Pay to swishnumber 123 305 36 59 or use the QR code. Write name and date as message.

Gebühren für Gäste

Gästeliegeplatz für Boot SEK 100kr /10€ Tag, die Gebühr beinhaltet den Zugang zu Wasser, Dusche und Toilette.

Wohnmobilstellplatz 200kr /20€ Tag, die Gebühr beinhaltet den Zugang zu Wasser, Strom, Dusche und Toilette.

Tagesstop / Bunkern 20kr/2€. Die Gebühr gilt für alle Gäste, die mit dem Auto, Fahrrad, Motorrad oder Kanu anreisen.

Zahlung
Kasse:
Legen Sie das Geld in Umschläge neben dem Briefkasten hinter dem Servicehaus. Schreiben Sie das Datum und Namen und geben Sie es in die Mailbox ein.

Swish:
Geben Sie die Nummer 123 305 3659 ein oder verwenden Sie den QR-Code, schreiben Sie Datum und den Namen als Nachricht.

Båtklubbens medlemmar arbetar ideellt med att hålla hamnen funktionell och trivsam. Hjälp oss genom att lämna hamnen i ett fint skick.

Ha en trevlig vistelse i Hovby marina, Kisa Båtklubb

The members in boat club are volunteers in keeping the marina in a working and pleasant shape. Help us whith that by leaving the marina in good condition.

Have a very nice stay at Hovby marina. Kisa båtklubb

Die Mitglieder des Bootsclubs arbeiten freiwillig daran, den Hafen funktionsfähig und angenehm zu halten. Helfen Sie uns, indem Sie den Hafen in gutem Zustand verlassen.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Hovby Marina, Kisa Båtklubb