Arbetsdagar

Nu är det dags att städa och göra i ordning Hovby hamn inför 2024 år säsong.

Vi har tänkt att köra lördagen den 4:e Maj och lördagen den 25 Maj. Vid behov kan det bli fler dagar.

Vi räknar med att starta runt 09.30 och hålla på till ca 14.00.

Det kommer att serveras kaffe, dricka och grillad korv.


Så välkomna ner och hjälp till, ju fler vi blir desto fortare blir vi färdiga.


Styrelsen

Miljöfarligt avfall

Det kommer i fortsättningen inte finnas möjlighet att lämna spillolja och oljefilter i miljöstationen, utan varje medlem får ta med detta och lämna in på Kommunens miljöstation.

Endast de sopor som uppkommit under båtturer får kastas i hamnens sopkärl.

Styrelsen