Att vara medlem i Kisa Båtklubb

Enligt klubbens stadgar punkt 3.2 har boende i Kinda kommun företräde till båtplats vid kö.

För att erhålla plats ska man anmäla sig som medlem och samtidigt ange vilken båtstorlek man har och önskar plats till.

När man har anmält sitt medlemsskap så fördelas platser utifrån båtens storlek och tillgång på lämplig plats samt när man infördes på kölista.

  • Medlemsskap:   350 kr per år
  • Båtplats:       A- och E-bryggan 350 kr per plats. Övriga platser 400 kr per meter bredd (plats vid bom)
  • Bompris:       Båtplatsinnehavare vid B- och D-bryggan erlägger en bomavgift på 2500 kr. Denna avgift återbetalas ej oavsett hur länge man varit medlem.
  • Arbetsplikt:   För båtplatsinnehavare gäller arbetsplikt två arbetskvällar    om ca 6 tim under våren eller att betala 300 kr per år om man inte kan närvara vid arbetskvällarna.
  • Jourveckor:   Under säsong från preliminärt vecka 22 ansvarar medlemmar enligt jourlista att hamnen hålls ren och snygg enligt uppsatt arbetsbeskrivning i klubblokalen. Om medlem uteblir från jourveckan kommer det att debiteras en avgift på 1.000 kr.                                       

För frågor om medlemsskap och båtplats kontakta:
Hamnfogde: Sven-Inge Karlsson, tel: 070-605 68 59

                    E-post: hamnfogden@kisabatklubb.se

Blankett för medlemsansökan

Gör så här:
Ladda ner blanketten till din dator genom att klicka på "ladda ner fil"
Fyll i alla uppgifter och mejla sedan blanketten till hamnfogden@kisabatklubb.se